Voorzitter:
Cees van Ballegooijen

Laguitensebaan 46

4891 XR Rijsbergen

Tel: 06-20409846

   
Secretaris:
Marianne Sprangers

Pannehoefsebaan 13

4891 ZA Rijsbergen

Tel:  076-5963568


Penningmeester:
Jolanda Koelman

Kapelakker 52

4881 BT Zundert

Tel: 076-5990190

Bankrekening:

NL 25 RABO0326709185


Bestuurslid:
Marianne van Elsacker

Meirseweg 17

4881 DH Zundert

Tel: 06-14025394


Activiteiten:
Lia Elzinga

Aanstee 19

4882 BV Klein-Zundert

Tel: 076-5974767
Wedstrijdcommissie:
Henk de Rooij

Betty Baurdoux

Kees van Erk


Activiteitencommisie:
Lia Elzinga

   
Website beheer:
Martien Hermens
Bankrekening:
IBAN NL 25 RABO0326709185
T.n.v. Bridge Club Rijsbergen
45,00 euro per jaarBridge Club Rijsbergen
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 20130863
Speellocatie:
Ontmoetingscentrum Koutershof
Koutershof 4,
4891 CV Rijsbergen.
tel. 076 596 21 91
Wedstrijdleider:
Henk de Rooij
Mutaties:
wedstrijdleider.bcrijsbergen@gmail.com

06-40418573

076-8500644
E-mailadres:
info@bcrijsbergen.nl

Het Bestuur
Overige Commissies
Wedstrijdleiding