¨§©ª    Welkom bij Bridge Club Rijsbergen    ¨§©ª
BRIDGE CLUB RIJSBERGEN  is een gezelligheidsclub

We hebben met de leden afgesproken dat we niet openen met minder dan 12 punten.

Openen in een kleur op één hoogte

Openen in een kleur op één hoogte. Hiermee beloven we tenminste 12 punten en een vierkaart.

Openen met 1SA

Openen met 1SA doen we met 15 - 17 punten en een evenwichtige verdeling (4333, 4432 of 5332). Bij het openen met 1SA is het aangeven van de puntenkracht belangrijker dan het gegeven of alle kleuren gedekt zijn. In principe zal in een 5332 verdeling de vijfkaart een lage kleur zijn (tenzij anders afgesproken, en gemeld aan de tegenstanders).

Openen op twee-hoogte

Openen op twee-hoogte is sterk.
Wanneer mensen zwakke twee openingen willen spelen (maar NIET in de EERSTE RONDE), zal dit voor het spelen aan de tegenstanders moeten worden gemeld.
Openen in een kleur op twee-hoogte kan twee dingen betekenen:
- 20-22 punten en geen SA verdeling.
- Tenminste 8 slagen met de geboden kleur als troefkleur (vrijwel altijd 16 of meer punten).
Openen met 2SA doen we met 20 - 22 punten en een evenwichtige verdeling (zie 1SA).
En dan houden we nog één bod over op twee hoogte, namelijk twee klaveren. Het sterkste bod met tenminste 23 punten. In principe is dit bod manche forcing (in een kleur), tenzij het een evenwichtige (SA) hand betreft met 23-24 punten.

Preëmptieve biedingen

Natuurlijk zijn er ook nog andere openingsbiedingen mogelijk. De zogenaamde preëmptieve biedingen. Het betreft hier biedingen met een lange kleur (tenminste een zevenkaart) en onvoldoende puntenkracht voor een normaal openingsbod. In theorie zou dit bijna nul punten kunnen zijn, want het gaat om het aantal slagen dat gemaakt kan worden. Kwetsbaar maximaal twee slagen minder dan beloofd en niet kwetsbaar drie slagen minder dan beloofd. Een vuistregel is dat voor een preëmptief bod op drie hoogte tenminste een zevenkaart benodigd is, op 4 hoogte  een achtkaart en op 5 hoogte een negenkaart.
Het voert te ver om hier in te gaan op het (gambling) 3SA bod.