¨§©ª    Welkom bij Bridge Club Rijsbergen    ¨§©ª
Commentaar tijdens bieden (en daarna)

Je doet een bod. Je weet zeker dat partner antwoord gaat geven. Partner PAST!! Verbijstering! Maar dat mag alleen in je hoofd zijn.

Spelregel:
Aan je gezicht, je houding of  taalgebruik mag je op geen enkele manier laten merken wat je van partners bod vindt. We zien het vaak (toch?). Meteen discussie!! Dus zelfs als het bieden nog niet afgelopen is."Je mag helemaal niet passen… - o sorry…… dan doe ik maar dit………"

Twee spelregelfouten in deze ene zin: commentaar op het bieden en het herstellen van een bieding die fout lijkt te zijn geweest.

Wat partner ook doet of niet doet: met een waarlijk stalen gezicht accepteer je wat er gebeurt. Doe alsof het het beste bod van de wereld is, want… je laat toch je tegenstander niet merken dat er iets fout ging; misschien loopt het dan allemaal nog goed af.

Dus: Past partner: zonder blikken of blozen! Bied ie iets geks: accepteer en denk na. En verzin zelf de best mogelijke aktie. En voer die uit; gewoon zoals  het moet.

Wat we ook vaak zien (zelfs bij bridgers van zeer hoog niveau en bij bridgers die al jarenlang spelen: het eindbod is gedaan; de uitkomst is op tafel gelegd, en daar verschijnt de dummy…
"Hoe kan je dat nou doen????"
"Ja maar, je had zus of zo moeten doen"
Deze twee zijn dan van de leider.
Maar ook dummy kan er een houtje van:
"Ik wist echt niet wat je bedoelde, dus deed ik maar…"
"Als jij stekt biedt, dan doe ik dus dat…"

In al deze gevallen wordt er fors gezondigd tegen de spelregels. Wijs de tegenpartij er op: vraag of ze alsjeblieft na  het spel willen discussiëren.

En de partners die elkaar even niet begrepen: "’als er zo nog tijd is, onthou dit spel even, dan kunnen we het er even over hebben…"